Neusklađenost naziva ulica u gradu Živinice

Ulice grada predstavljaju složenu mrežu koja povezuje ljude, istoriju i različite aspekte urbanog života. One su mnogo više od pukog fizičkog prostora; ulice su živa arterija grada, na kojoj se odvijaju različite priče i doživljaji.

Ulice su osnovna infrastrukturna komponenta grada koja omogućava kretanje i povezivanje različitih delova grada. One čine grad funkcionalnim, omogućavajući ljudima da putuju od tačke A do tačke B. Bez ulica, gradovi bi bili nepovezani skupovi izolovanih prostora.

Određivanje naziva ulica i označavanje grada sa nazivima tih ulica je veoma složen posao i zahtijeva sistemski pristup ovoj aktivnosti. U gradu Živinice, nekadašnji opštinski organi kao i neki drugi državni organi su napravili priličnu pometnju oko evidencije naziva ulica i adresa za pojedine dijelove grada.

Odlukom opštiunskog vijeća od 29.05.2003. godine određeni su nazivi ulica u gradu Živinice. U članu 6. ove odluke (slika broj 1) navedeno je da ulicama sa više krakova prilikom obilježavanja tablom i brojevima dodati još i slovnu oznaku. Za to je i naveden primjer u stavu 1. Ovog člana odluke.

Slika broj 1

Nadležni opštinski organ, tadašnje opštine Živinice, je obilježio nazive ulica i odredio brojeve za zgrade i stambene objekte, slika broj 2.

 

 

 

 

 

 

 

Slika broj 2

 

Znači na osnovu slike broj 2 vidi se da je ovo ulica Bosanska-c, broj individualnog stambenog objekta 20. Ulica Bosanska ima više krakova i nazivi tih, da tako kažemo, krakastih ulica se vide na slici broj 3 (GoogleMap).

Slika broj 3

Na slici broj 3 vidimo da u ovom naselju postoje ulice: Bosanka, Bosnaka-a, Bosanka-b, Bosanka-c, Bosanka-d, Bosanska-e i Bosanska-f.

Moglo bi se reći da je ovaj dio grada Živinica u kome se nalazi i moj individualni stambeni objekat, na kome je tabla sa slike broj 2, tačno obilježen sa nazivima ulica kako je to navedeno u odluci opštinskog vijeća od 29.05.2003. godine. Ali ne lezi vraže. Na slici broj 4 u  takozvanom CIPS dokumentu stoji da je moja adresa BOSANKA 20C.

Slika broj 4

Istraživao sam koji su razlozi različitih podataka za istu adresu od onih obilježenih na terenu i podataka koji se nalaze u CIPS-u. Upozorio sam službenicu MUP-a Živinice koja radi na izdavanju ličnih karti, da adresa u CIPS dokumentu Bosanska 20c nije korektna jer na tabli okačenoj na mojoj kući stoji Bosanska-c 20. Ona mi je odgovorila da tako stoji u informacionom sistemu i da njoj nije dozvoljeno da drugačije unese adresu od one koju joj nudi računarski program. Znači, ako je tako kako tvrdi ova službenica, neko je u datoteku unio takve adrese i one se njoj prikazuju u formi na računaru kada unosi podatke o adresi za konkretnu osobu te ona ima samo mogućnost da izabere neku od tih adresa a ne i da u polje forme može unijeti adsresu. .

Dalje sam krenuo da utvrdim koji je organ dao podatke o adresama koje se nalaze u CIPS.u, odnosno,u informacionom sistemu MUP-a. Pribavio sam odluku opštinskog vijeća kojom su određeni nazivi ulica u gradu Živinice. Obzirom da je u članu 4. ove odluke navedeno, da je za poslove obilježavanje ulica i brojeva zgtada nadležna služba za komunalne i urbanističke poslove opštine Živinice, krenuo sam od tog organizacionog dijela opštine. Nisam mogao dobtti nikakve informacije vezano za ovo, jer su me službenici ovog organizacionog dijela optšine slali od jednog do drugog a svaki od njih mi je govorio da za to nije nadležan.

Na kraju otišao sam kod nadležnog rukovodioca za izdavanje ličnih dokumenata u MUP Živinice i upoznao ga sa ovim problemom. Ovaj rukovodilac je bio izuzetno ljubazan i shvatio je u čemu je problem vezano za ovo. Napravio sam jednu kraću analizu vezano za različite podatke o ulicama u Živinicama i dostavio ovom rukovodiocu u MUP Živinice. On je obećao da će ovo riješiti.

Poslije mojih dubljih analiza ovog problema, mogu skoro stoposto tvrditi da, je do različitog naziva istih ulica u Živicama u CIPS i na terenu, došlo kada je programer koji je radio na izradi računarskog programa kojeg sad MUP koristi za evidenciju i izdavanje ličnih dokumenata građana, generisao nazive ulica i brojeve stambenih objekata na osnovu člana 6. Odluke opštinskog vijeća, t.j. da je napisao kod koji je automatki ‘napunio’ datoteku sa tim podacima.

Kada sam prije tri dana zaključio ugovor sa BHTelecom-om o mobilnom telefonu, moja adresa na tom ugovoru nije bila Bosanska-c broj 20 već, Bosanska 20, ulaz c. Izgleda da su ovi iz BHTelecom-a moju adresu uzeli iz CIPS pa je malo preradili, tako da po toj adresi ja stanujem u stambenoj zgradi koja ima više ulaza što uopšte nije tačno, jer ja živim u svojoj rođenoj kući.

Nevezano za ovo, moram ovdje pohvaliti žensku osobu koja radi u MUP Živinice na izdavanju ličnih karata. Zaključio sam da je ta osoba veoma vrijedna i karakterna. Ne odlazi na pauzu čim je vrijeme za to, već usluži još dosta stranaka i tek nakon toga ide na pauzu-doručak. Takođe, bio sam svjedok kako pomaže starijim osobama popunjavanjem zahtijeva koje traba da oni popune.

Nadam se da će nadležni opštinski i državni organi izvršiti ispravke adresa u CIPS-u koje se odnose na neke dijelove grada Živinica i uskladiti ih sa stanjem na terenu.

Selimović Edhem Edo, www.rurip.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više