Održan sastnak sa predstavnicima „Gradske pijace“ Živinice

Općinski načelnik Samir Kamenjaković jučer je održao radni sastanak sa predstavnicima „Dnevne gradske pijace“ Živinice. Tema sastanka bila je aktuelna problematika pijačnih radnika u Živinicama.

Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini od 18.10.2017. godine kao i član 24. ovog Zakona propisuje da su trgovci dužni uskladiti svoje poslovanje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog, odnosno imali su rok do kraja 2017. da registruju svoju djelatnost kako nalaže ovaj Zakon.

Imajući u vidu donošenje i početak primjene navedenog Zakona, načelnik Kamenjaković je sa šefovima Općinskih službi za imovinsko pravne poslove, prostorno planiranje i komunalne poslove, inspekcijske poslove, pravobraniocima Općine Živinice, predstvnicima pijačnih radnika i direktorom JKP “Komunalno” razgovarao o što hitnijem rješavanju problema pijačnih radnika u Živinicama, uzmajući u obzir sve zakonske mogućnosti kako bi ovi radnici mogli što prije nastavili sa svojim radom.

Na sastanku je donešen i zajednički zaključak da se odmah na adresu Porezne uprave Federacije BiH, Vlade Federacije BiH i Parlameta Federacije BiH uputi zahtjev kojim se traži odgađanje primjene navedenog Zakona, kako bi se izbjegle štete na račun radnika.

Zahtjev kojeg su zajednički potpisali Načelnici Općina: Živinice, Lukavac, Banovići i Kladanj, a u ime nekoliko stotina pijačnih radnika koji rade na području ovih općina i koji imaju isti probelm, upućen je iz sljedećih razloga:
– u većini lokalnih zajednica navedenih općina nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi na lokacijama na kojima su sagrađene gradske pijace što onemogućava izdavanje urbanističko-tehničke dokumetacije (upotrebne dozvole) a samim tim i odbrenja za rad,
– većina općina je pokrenula postupak rješavanja imovinsko-pravih odnosa na pomenutim pijačnim lokacijama čije je trajanje teško predvidjeti zbog dugih i složenih sudskih postupaka što nadležne općinske službe onemogućava za izdavanje potrebne urbanističko-tehničke dokumetacije, a koje su preduvjeti za rad,
– većina pijačnih radnika je iz kategorije socijalno ugroženih građana čija je roba zarobljena na pijačnim štandovima i onemogućen je pristup istoj što će proizvesti dodatne posljedice njihove socijalne ugroženosti.

Načelnici navedenih Općina sa područja TK-a su saglasni i traže prolongiranje primjene izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj tgovini FBiH dok se ne steknu uslovi za izdavanje potrebene dokumetacije, a samim tim i odobrenja za rad.

U zahtjevu su od nadležnih tražili da se što hitnije izjasne naspram rješavanja ovih složenih problema i da nađu rješenje koje neće uzrokovati štetu ovim radnicima.

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više