Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

Stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, za prvih šest mjeseci tekuće godine, je zadovoljavajuće. Ova ocjena se može izvući iz Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, za period januar-juni 2021. godine, koju je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Kako je danas istaknuto, stanje iz 2020. godine, zbog brojnih aspekata uzrokovanih pandemijom korona virusa, a koji su uzrokovali znatno manje saobraćaja i manje kretanja, pa time i devijantnih pojava, ne može biti posmatrano kao referentno. Ipak upoređujući i sa takvim stanjem tokom prošle godine, ovogodišnja blaga povećanja određenih pokazatelja kreću se u zadovoljavajućim okvirima, rečeno je danas. Prema pokazateljima stanja kriminaliteta u prvom polugodištu 2021.godine, može se konstatovati da je došlo do povećanja evidentiranih krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period prošle godine za 1,35%. Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja krivičnih djela teška krađa, nasilničkog ponašanja, izazivanje opće opasnosti, pronevjere u službi, nesavjestan rad u službi, ugrožavanja javnog prometa, i dr, dok je uočeno povećanje broja posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, zloupotreba položaja ili ovlašćenja, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, krivotvorenja službene isprave, i dr, što je prije svega rezultat proaktivnog rada policijskih službenika, odnosno planski poduzimanih mjera i radnji i rezultata koji su tom prilikom ostvareni. Ostvaren je procenat rasvijetljenosti krivičnih djela prethodno prijavljenih po nepoznatom učiniocu od 44,19% i procenat ukupne rasvijetljenosti od 67,73%.

Tokom prvog polugodišta 2021.godine, službenici policije su evidentirali veći broj prekršaja narušavanja javnog reda i mira za 629 ili 45,7%, u odnosu na posmatrani period prošle godine. Posmatrano po strukturi prekršaja, a u odnosu na isti period prošle godine, može se uočiti povećanje prekršaja odbijanje naređenja i omalovažavanja ovlaštenih službenih lica više za 457 ili 80,9%, a što je uzrokovano sankcionisanjem prekršilaca koji nisu poštovali mjere naložene od strane Kriznih štabova FBiH i TK u vezi pandemije izazvane koronavirusom COVID-19.

Tokom perioda januar–juni 2021.godine evidentirane su ukupno 1.383 saobraćajne nezgode, što je u odnosu na isti period prošle godine više za 173 saobraćajne nezgode ili za 14,3%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manji je za dvije nezgode, dok je broj poginulih lica manji za 6 ili za 27,3%, u odnosu na posmatrani period prethodne godine.

Proširivanje prava na novčanu pomoć za treće i svako slijedeće dijete

Kako bi se omogućio veći obuhvat korisnika, a time i dodatno ojačala pronatalitetna politiku, za koju se zalaže Vlada Tuzlanskog kantona, danas je na sjednici Vlade utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Naime, trenutno važećim odredbama Zakona, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više djece mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće zajedničko dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena

sredstva u budžetu Kantona. Izmjenama Zakona omogućava se da npr. bračni partneri koji imaju djecu iz eventualnih prethodnih brakova, a dobiju treće ili četvrto dijete, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć, bez obzira da li su sva djeca njihova zajednička ili ne. Primjer su također i samohrane majke kod kojih za neko od djece nije utvrđeno očinstvo pa je, kao roditelj, ona onemogućena da ostvari ovo pravo. Svrha priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za troje i više djece je pronatalitetna politika, a koja se važećim Zakonom nije mogla u potpunosti ostvariti.

Cestari spremno dočekuju zimsku sezonu

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK, u sezoni 2021./2022. godina. Kako se u informaciji navodi, kada su u pitanju regionalni putni pravci svi Izvođači radova su firme sa područja TK i svi su i sa aspekta mehaničke pripremljenosti i sa aspekta ljudstva i posipnog materijala pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i drugih nekategorisanih puteva različiti su od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK. Angažirane su 3 kompanije koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za ovu vrstu poslova. Ukoliko poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalanog intenziteta sniježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, u zimskom periodu, zaključuje se u današnjoj informaciji.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila 60.000,00 KM Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, u svrhu realizacije projekta „Usmena historija, Dok još nije kasno“. Cilj Projekta je da se snime lične priče, usmene historije, preživjelih žrtava genocida u Srebrenici, kao i onih koji su pogođeni posljedicama genocida. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovjedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici.

Također, odobreno je i dodatnih 5.000,00 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Uz ranije odobrenih 10.000 KM, ovogodišnja podrška Vlade TK aktivnostima Udruženja iznosi ukupno 15.000 KM.

Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 14.999,40 KM Gradu Gradačac za rekonstrukciju Omladinskog doma u Mjesnoj zajednici Gornje Ledenice u Mjesnoj zajednici Gornje Ledenice. Mjesna zajednica Gornje Ledenice broji ukupno 250 stanovnika odnosno 110 domaćinstava od čega je 80% povratničke populacije. Rekonstrukcija Omladinskog doma identifikovana je kao prioritetni problem i potreba, kako za Mjesnu zajednicu, tako i za same građane sa ovog područja, a projekat rekonstrukcije cijeni se opravdanim jer omogućava zadovoljenje potreba povratnika i svih drugih građana Gornjih Ledenica.

Za sufinansiranje troškova obilježavanja 75. godišnjice završetka izgradnje Omladinske pruge Brčko-Banovići, Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata TK. Također, odobreno je 2.500,00 KM JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac za sufinansiranje manifestacije „Novogodišnja dječija bajka“.

Vlada je danas usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti konstatovanih u konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Također, Vlada je dala zaduženja ministarstvima i drugim kantonalnim organima da analiziraju i postupe po zaduženjima koja se odnose na obavljenu reviziju.

Danas je Vlada odobrila i usmjeravanje donacije i više transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je za opremanje

biblioteke u područnoj školi u Brijesnici Maloj, JU OŠ „Brijesnica“ Brijesnica Velika, Doboj-Istok, doniralo 3.800,00 KM. Za realizaciju projekta „Razvijajmo čitalačku kulturu učenika“ JU OŠ „Banovići“ Banovići, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dodijelilo 2.800,00 KM, a isti donator je JU OŠ „Tinja“ Srebrenik, za realizaciju projekta „Knjiga je čovjekov najvjerniji prijatelj“ dodijelilo 3.800,00 KM. Za renoviranje škole JU OŠ „Čelić“ Čelić, Općina Čelić je dodijelila 1.200,00 KM.

Vlada je danas prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Također, Vlada je utvrdila i Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Kako bi se osigurala sredstva za izmirenje obaveza prema JP ,,Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastati sa obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2021. godinu, Vlada je danas izmijenila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o sumama za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2020. godinu, shodno kojoj se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona za periodu januar – decembar 2020. godine.

Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća, kao i visine naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknada za ishranu za novembar 2021. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem uposlenika pomoćnog radnika, čistačica-spremačica u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.

Vlada je dala i saglasnost na Anex II Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Rudarskog instituta d.d. Tuzla i Ministarstva zdravstva TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Fazlić Mirzada, za direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, a Nihada Avdića za direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći, na period od pet godina. Također, Vlada je danas privremeno imenovala školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje


RTV Živinice

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više