Online anketa za izradu Strategije za mlade općine Živinice

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa Savjetom mladih Općinskog načelnika donio odluku o izradi Stretegije za mlade u našoj općini. Nakon niza aktivnosti načelnika Samira Kamenjakovića i održanih prvih radionica u svrhu izrade konstruktivnih prijedloga sa članovima fokus grupe koja će raditi na izradi pomenute Strategije počela je izrada Strategije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina.

U vezi sa tim, a u svrhu prikupljanja informacija o problemima i potrebama mladih koji žive na području Općine Živinice pristupili smo anketnom istraživanju.

Rezultati anketnog istraživanja će poslužiti kao temelj za izradu Strategije i stoga je posebno važno da dobijemo što veći broj ispunjenih anketa kako bismo imali bolji uvid u trenutnu situaciju, zahtjeve i potrebe mladih ljudi.

Ukoliko imate između 15 i 30 godina i živite na području Općine Živinice, molimo Vas za 15 do 20 minuta Vašeg vremena da popunite anketu.
Anketu možete pronaći na sljedećem linkuhttp://bit.ly/2Bt31oa

Anketa je anonimna i stoga molimo da na sva pitanja odgovorite iskreno.

Također vas molimo da informaciju i anketu proslijedite svojim prijateljima i poznanicima, te se unaprijed zahvaljujemo na saradnji.

Članove fokus grupe čine predstavnici Općine Živinice, članovi Savjeta mladih Općinskog načelnika,predstavnici civilnog društva, predstavnici škola i javnih institucija, te predstavnici nevladinih oragnizacija koje se bave pitanjima mladih.

Strategija za mlade Općine Živinice predstavlja dokumenat od izuzetne važnosti kada je u pitanju položaj mladih u našoj općini, kojim lokalna uprava pristupa strateškom poboljšanju položaja mladih, prepoznavanju njihovih potreba, te rješavanju prioritetnih problema mladih ljudi u Općini Živinice.

U narednom periodu, od strane nosioca izrade Strategije Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva, održat će se niz radionica i sastanaka kako bi se došlo do što kvalitetnijeg dokumenta i ovom prilikom pozivamo članove Savjeta mladih i ostale mlade ljude Općine Živinice da se na bilo koji način uključe u izradu Strategije prema mladima, jer su mlade osobe najkompetentnije da sami govore o svojim potrebama i mogućim rješenjima postojećih problema.
Ovakvim pristupom, mladima su stvorene mogućnosti većeg uticaja kako na planiranje razvoja svoje lokalne zajednice, tako i aktivnijeg učešća u procesima donošenja odluka koje se tiču njih samih.

Načelnik Samir Kamenjaković je istakao veliko zadovoljstvo što mladi imaju tu priliku da daju svoje ideje i prijedloge, naglasivši dobru saradnju sa mladima kroz mnoge projekte.

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više