Poduzetnik Ejub Kučuk: 350 hiljada ljudi čeka da država pomogne malim privrednicima

"BiH je davno izgubila korak sa svijetom. Proizvodnju smo napustili, upropastili i u bescjenje prodali tajkunima koji na ruševinama nekad jake industrije grade shopping centre i stambene zgrade."

Poduzetnik i marketinški ekspert Ejub Kučuk nije mirno gledao potpuni pad bh. ekonomije uslijed vladinih zabrana zbog pandemije koronavirusa. Formirao je platformu “Glas malih biznisa” koja je u rekordnom roku okupila više od 20 hiljada članova, a, što je još i važnije, formirala set zahtjeva prema bh. vlastima.

“Ono što je koronavirus donio sa sobom i snaga kojom je po prvi put u historiji zaustavio cjelokupnu svjetsku ekonomiju, obezvrijedio berzu i cijene nafte, a u prvi plan stavio maske, rukavice, dezinficijens i toalet papir, će zaustaviti globalizaciju i promijeniti ekonomske politike država iz temelja. Pri tome mislim: na zabrane kretanja i nepovjerenje prema turistima još dugo vremena, restrikcije pri ulascima u zemlje i rigorozne zdravstveno-sigurnosne kontrole, lokalna proizvodnja hrane za lokalno tržište, ulaganje u medicinu, istraživanje i razvoj lijekova, domaća proizvodnja svega što treba za liječenje i medicinu”, navodi on.

BiH je davno izgubila korak sa svijetom, nastavlja. Proizvodnju smo napustili, upropastili i u bescjenje prodali tajkunima koji na ruševinama nekad jake industrije grade shopping centre i stambene zgrade.

ništa više neće biti isto, ni poslovanje, ni kupovna moć, ni ponašanje potrošača, ni kupovne navike, ni strategije poslovanja...

Ejub Kučuk Poduzetnik i marketinški ekspert

“Lošom poljoprivrednom politikom došli smo u situaciju da 92% hrane uvozimo, a nismo sposobni da proizvedemo ni najosnovnije potrepštine za odbranu od koronavirusa: medicinski alkohol, rukavice, maske, zaštitna odijela, vizire. Uslužnom ekonomijom veliki broj državljana BiH se trudio da održi privid normalnog života, pa su se redom otvarali restorani, kafići, hoteli, moteli, restorani, turističke agencije, proizvodnja i prodaja suvenira, prodaja svega i svačega iako su shopping centri počeli da im uzimaju sve više kolača. Kuće i stanovi naših roditelja su skupim kreditima pretvarani u objekte za noćenja sve većeg broj Arapa, Kineza i drugih svjetskih putnika koji su se divili divnoj zemlji divnih ljudi i užasnih političara. Mali biznisi i obrti su se svaki dan ispočetka borili da ostanu iznad vode, dok su ih 8 različitih inspekcija ganjale kao posljednje kriminalce, reketirale i kažnjavala zbog zareza na papiru, porezi i doprinosi su ih gušili, a zarada je jedva pokrivala troškove poslovanja i rastuće troškove članova porodice”, kaže Kučuk.

#glasmalihbiznisaNastavlja kako je malo po malo, 75.000 obrta i malih biznisa je počelo hraniti armiju onih koji nisu našli svoje mjesto u državnoj administraciji, državnim firmama i u rijetkim tvornicama gdje su se svejedno dijelile mizerne plate za teške poslove. Privid lijepog života je značio 12 radnih sati 7 dana u sedmici, a rijetki slobodni trenuci ispunjavali su nas da nastavimo nadajući se da će bar djeci jednog dana biti bolje.

“I baš zato je šareni balon bh. ekonomije eksplodirao kao atomska bomba s prvim danom zabrane djelatnosti. Velike firme oslonjene su na izvoz koji je stao sa zatvorenim granicama. Male marže u doradi i nezajažljivi hirovi vlasnika istopili su kapitale pa su firme ostale nesposobne za plaćanje troškova. Male firme i obrti nisu imale kapitala ni prije, radile su od danas do sutra plaćajući rastuće troškove, doprinose, plate, kirije, kredite, PDV na neplaćene fakture, porez na dobit i akontaciju poreza na dobit. Privid jakih biznisa i poslovnih ljudi, na čije su se vratne žile privile državne pijavice, razotkrio se onog dana kad su stavili ključ u bravu i otišli kući svjesni da će troškovi svaki dan rasti, da će država, koja je zatvorila cijelu ekonomiju, i dalje tražiti svoje, zakupodavci svoje, banke svoje, radnici svoje, djeca i život svoje. Kapital nemaju, krediti su davno stegli gušu, kraj mjeseca se počeo približavati, a sve veći broj radnika odlaziti na biro”, smatra on.

#glasmalihbiznisa

Danas, posljednjeg dana mjeseca marta, dodaje, veliki broj ugovora o radu se raskida, a radnici se spremaju da svoje papire odnesu na berzu rada. Prema anketi na #glasmalihbiznisa čak 75% obrta i malih biznisa planira ugasiti desetine, pa i stotine hiljada, radnih mjesta, a radnike poslati na biro kako bi dobili minimalnu naknadu, ako danas vlasti ne donesu ključne odluke za spašavanje radnih mjesta.

“Baš zbog toga se 26.000 vlasnika malih biznisa za samo par dana organizvalo u grupu Glas Malih Biznisa putem koje su osmislili, ispolirali i usvojili niz mjera za četiri nivoa vlasti koje se mogu pronaći na ovom linku.

Odgovorni kao i uvijek, a mali biznisi su dokazali kako se ponaša privatni sektor koji za par dana napravi ono što državni ne može mjesecima ili godinama.

“Hoće li se vlasti oglušiti i uništiti ekosistem koji je građen decenijama, vidjet ćemo. Imaju priliku pokazati da su tu da nam pomognu u izgradnji bolje budućnosti. Ili da se pospu pepelom i odu u zaborav kao najveći zlotvori svojih naroda. Kako god, danas 350.000 ljudi sa najvećom, egzistencijalnom, strepnjom čeka njihove odluke. Oči su širom otvorene, TV prijemnici pojačani do daske”, zaključio je Kučuk.

Evo i predloženih mjera:

DRŽAVNI NIVO
Da se izmjeni zakon o PDV ili donese ODLUKA SA ZAKONSKOM SNAGOM koji će definisati obavezu obračuna i plaćanja PDV po naplati računa, umjesto dosadašnje prakse obračuna na sve izdate fakture koje ne moraju biti plaćane, pa čak i one za koje se vode sudski procesi ili koje su otpisane nakon zastare potraživanja.

FEDERACIJA BIH

 1. Osloboditi plaćanja poreza i doprinosa na plate na način da Vlada FBIH zajedno sa Kantonima preuzme plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i ZZO za sve uposlene bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja. Ovim se izbjegava isplata novca firmama, sredstva se za sve uposlene u FBiH uplaćuje na za to predviđene račune, a štite se radna mjesta u potpunosti.
 2. Osloboditi sve obrtnike uplate paušala na isplatu plata u periodu zabrane rada i posebnih uvjeta poslovanja (najmanje za period 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine uz mogućnost produženja za još tri mjeseca)
 3. Osloboditi sve firme, bez izuzetaka plaćanja poreza na dobit za 2019 godinu obzirom da se očekuje pad privrednih aktivnosti i gubitak u poslovanju tokom 2020, pa će dobit iz 2019 trebati i za pokrivanje gubitka iznad visine uplaćenog kapitala.
 4. Osloboditi sve firme bez izuzetaka plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020 obzirom da će privreda imati pad poslovanja i poslovanje s gubitkom zbog pada privrednih aktivnosti i potrošnje. Naplata akontacije poreza na dobit u ovim uvjetima poslovanja tokom 2020 je klasična iznuda i štetno djelovanje države na poslovanje privrednih društava.
 5. Osloboditi sve firme bez izuzetaka plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta; takse na šume, vode, turizam, istaknute firme, bilo šta što ne doprinosi opstanku i očuvanju kompanija u BiH
 6. Izglasati obavezan moratorij na rate kredita tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja za sva fizička i pravna lica, osim onih koji izričito zatraže da nastave sa plaćanjem rata kredita (trenutno rješenje podrzaumijeva da banka može odlučiti kome će odobriti moratorij).
 7. Izdavanje Naredbe pravnim subjektima iz Javnog sektora da izvrše plaćanja prema firmama sa kojima imaju potpisane ugovore i to na način da u cjelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlaćenja, da poslove koji nisu do kraja završeni po privremenoj situaciji plate u skladu sa stepenom realizacije ugovora.
 8. Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima biznisima i svim drugim branšama kojima je zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće, a u skladu sa platnim listama iz februara 2020. godine,.
 9. Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.
 10. Osigurati nesmetan rad FIA ili osloboditi sve špeditere i auto prevoznike avansnog plaćanja federalne takse (FIA se zatvara od 1.4. , a špediterima i prevoznicima apeluju da se federalna taxa koju špediteri nekoliko puta dnevno koriste uplati avansno u većem iznosu)
 11. ODMAH odblokirati sredstva namijenjena za gradnju skloništa i prebaciti u poseban fond za pomoć privredi.
 12. ODMAH preusmjeriti 100 miliona maraka koje na računima imaju federalni i kantonalni zavod za projekat novih zapošljavanje za pomoć privredi i očuvanju novih radnih mjesta.
  Nadamo se da ćete shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se BiH nalazi te značaj očuvanja bh. privrede i radnih mjesta koja su teškom mukom stvarana decenijama.

KANTONI

 1. DOPRINOSI – SUBVENCIONIRATI odnosno PREUZETI plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i ZZO za sve uposlene u Kantonu bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja. Ovim se izbjegava isplata novca firmama, sredstva se za sve uposlene u Kantonu uplaćuju se na za to predviđene račune, a štite se radna mjesta koja su ostala u potpunosti.
 2. PAUŠALI OBRTNIKA – SUBVENCIONIRATI plaćanja paušala svim obrtnicima bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja.
 3. KREDITI – U slučaju da se ne usvoji puni moratorij na plaćanje kredita:
  – preuzeti na sebe rate kredita privrednih subjekata u Kantonu bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja, kao dio javnog duga, kako radnika tako i preduzetnika.
  – preuzeti puni trošak kamata za sve poslovne subjekte i preduzetnike, pogođene krizom ako podignu kredit za pokretanja biznisa nakon epidemiološke krize (primjer: ako neki frizer ili drugi preduzetnik, koji sada ne može da radi, po okončanju krize podigne kredit u banci da bi ponovo pokrenuo rad ili izmirio obaveze na ime plata i ostalog, Grad će mu platiti svu kamatu na taj kredit).
 4. KOMUNALNE TAKSE – Osloboditi sve firme, bez izuzetaka, plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta za koje je nadležan Kanton.
 5. NAKNADE – Osloboditi sve firme naknada za ljetnje bašte i najam javnih površina, uključujući takse za reklame na vanjskim sredstvima oglašavanja u tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja
 6. NAJAM POSLOVNIH PROSTORA –
  – Sva pravna lica osloboditi plaćanja najma prostora u vlasništvu Kantona tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja.
  – Privatnim zakupodavcim preporučiti odricanje zakupnina poslovnim sektorima ili umanjenje od minimalno 50% u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja.
 7. ROKOVI PLAĆANJA – Izvršiti plaćanja prema firmama sa kojim Kanton ima potpisane ugovore i to na način da u cjelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlaćenja, da se poslovi koji nisu do kraja završeni plate po privremenoj situaciji u skladu sa stepenom izvršenja ugovora.
 8. PLATE – Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima, malim biznisima i ostalim pravnim licima kojima je u ptopunosti zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće.
 9. MINIMALNI PRIHODI – Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.
 10. POLJOPRIVREDA – Analizirati i identificirati sve poljoprivredne površine na području Kantona koje se mogu ustupiti bez naknade zainteresovanim poljoprivrednicima i firmama, napraviti za njih plan sjetve kultura koje najbolje uspijevaju na tom prostoru, bezbjediti sjeme, đubrivo, dohranu i osigurati otkup svih viškova.

OPĆINE

 1. Osloboditi sve firme, bez izuzetaka, plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta za koje je nadležna Oština
 2. Osloboditi sve firme naknada za ljetnje bašte u tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja
 3. Sva pravna lica osloboditi plaćanja najma prostora u vlasništvu Opštine tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja.
 4. Izvršiti plaćanja prema firmama sa kojim Opština ima potpisane ugovore i to na način da u cjelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlaćenja, da se poslovi koji nisu do kraja završeni plate po privremenoj situaciji u skladu sa stepenom izvršenja ugovora.
 5. Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima, malim biznisima i ostalim pravnim licima kojima je u ptopunosti zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće.
 6. Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.
 7. Analizirati i identificirati sve poljoprivredne površine na području Opštine koje se mogu ustupiti bez naknade zainteresovanim poljoprivrednicima i firmama, napraviti za njih plan sjetve kultura koje najbolje uspijevaju na tom prostoru, bezbjediti sjeme, đubrivo, dohranu i osigurati otkup svih viškova.
Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više