Robne rezerve FBiH nemaju plan za zalihe u slučaju katastrofa i rata

Direkciji za robne rezerve Federacije BiH revizori su utvrdili da Prijedlog srednjoročnog programa robnih rezervi za period od pet godina nije dostavljen Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o federalnim robnim rezervama.

“Zbog toga nije donesen srednjoročni program federalnih robnih rezervi, kojim se utvrđuje vrsta, količina i vrijednost federalnih robnih rezervi, njihov teritorijalni razmještaj, količina robe za obnavljanje, najmanja količina robe koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe snabdijevanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća većeg obima i rata, te broj dana snabdijevanja ovim količinama i uslovi pod kojima se određene vrste i količine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladištenje”, stoji u izvještaju federalnih revizora o finansijskoj reviziji Direkcije za prošlu godinu.

Također je utvrđeno da nabavke usluga skladištenja i obnavljanja robnih rezervi na osnovu kojih je zaključeno osam ugovora u vrijednosti od 626.927 KM nisu provedene uz primjenu odgovarajućeg postupka, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Revizori su zaključili i da su računi dobavljačima izdavani mimo radnog vremena te da nalozi za upotrebu službenih vozila nisu popunjeni u skladu sa pravilnikom.

Dodaju da je ova javna firma imala niz manjkavosti kada je u pitanju poslovanje, pa je izvještaj pokazao da su obaveze i izdaci po osnovu nabavki robnih rezervi na datum bilansa precijenjeni za 99.509 KM. Ocijenili su i da nije postupljeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kojim je utvrđeno da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju kada su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava.

“Proveden je postupak i zaključen kupoprodajni ugovor sa dobavljačem u vrijednosti od 702.000 KM, iako je procijenjena vrijednost nabavke bila za 102.024 KM manja od vrijednosti nabavke”, ističu revizori i dodaju da su iskazana kratkoročna potraživanja u iznosu od 11,2 miliona i ona se najvećim dijelom odnose na sumnjiva i sporna potraživanja. Utvrđeno je da na računima za reprezentaciju nije naveden kratak pisani izvještaj o svrsi korištenja, niti da su korisnici usluga institucije i organizacije predviđene podzakonskim i internim propisima, te revizori nisu mogli potvrditi da su sredstva reprezentacije izvršena za namjene utvrđene Uredbom o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama i Pravilnikom o reprezentaciji i poklonima Direkcije.

Također, revizori su naveli da je rješenjem Uprave za indirektno oporezivanje od 17. januara 2017. godine Direkciji oduzet PDV broj, ali se postupak prestanka registracije ne može okončati jer ova javna firma ima neizmirene obaveze po osnovu indirektnih poreza iz ranijeg perioda od 4,2 miliona maraka. “Za izmirenje ove obaveze Direkcija je budžetskim zahtjevom tražila 1.000.000 KM, dok je budžetom FBiH za 2020. godinu odobreno 100.000 KM”, navodi se u izvještaju.

Uvidom u obračun plaća i naknada za april, septembar i decembar 2020. godine, revizori su konstatovali da obračun plaće nije u potpunosti vršen u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Direkcija je 27. septembra dostavila komentar na Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2020. godinu. Direkcija je prihvatila preporuke date u Nacrtu izvještaja i navela da će postupiti po njima te o implementaciji obavijestiti Ured za reviziju, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH. Parlamentarci i ekonomski stručnjaci ističu da je ovo znak da Federacija BiH ne raspolaže robnim rezervama i da nema odgovor na divljanje cijena.

Husein Rošić, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH i predsjedavajući Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku ovog doma, kaže da je van pameti da je ta Direkcija u takvom stanju.

“U stvari, mi nemamo direkciju, imamo samo dugove. Frapiran sam, jer su članovi Odbora dogovorili da će na narednoj sjednici Predstavničkog doma razgovarati o povećanju cijena osnovnih namirnica i da ćemo zatražiti stanje robnih rezervi u FBiH, a ovaj izvještaj revizora znači da, kada su u pitanju robne rezerve, mi u vezi s tim pitanjem ništa ne možemo uraditi da zaustavimo divljanje cijena u FBiH. To je strašno”, kaže Rošić.

Mirsad Isaković, finansijski stručnjak i univerzitetski profesor, za “Nezavisne novine” ističe da je njemu zabrinjavajuće to što se ovako važna institucija dovela do tačke da ju je bolje ugasiti, nego zadržati.

“Suština je da se radilo neplanski i samoinicijativno do onog trenutka dok revizori nisu rekli: ‘Stop!’ To je za mene alarmantna situacija, jer federalne rezerve po ovome i ne postoje”, kazao je Isaković.

 

RTV Slon/ Nezavisne novine

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više