U BIH još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o potrebama osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obilježava u cijelom svijetu kako bi se povećala vidljivost osoba sa invaliditetom, kao i radi promocije prava i sloboda osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su ravnopravni članovi društva, a osiguravanje jednakih uvjeta za život i učešće u svim društvenim aspektima, nije pitanje pružanja socijalne pomoći, nego je pitanje ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

U Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o potrebama, ali i mogućnostima osoba sa invaliditetom, posebno iz razloga što sistem procjene zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom počiva na medicinskim, a ne na socijalnim kriterijima. Fokus  procjene je na tome šta osoba sa invaliditetom ne može obavljati, a ne šta može.

Osobe sa invaliditetom se nerijetko suočavaju sa diskriminacijom po osnovu invaliditeta, kao i sa predrasudama, naročito prilikom traženja zaposlenja. Istraživanje koje su Ombudsmeni proveli za potrebe izrade dokumenta „Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, pokazalo je da  poslodavci imaju predrasude spram zapošljavanja osoba sa invaliditetom, jer su stava da osobe sa invaliditetom ne mogu adekvatno obavljati poslove radnog mjesta.

Pandemija koronavirusa (COVID-19), donijela je brojne izazove, kako za organe vlasti, tako i za osobe sa invaliditetom, kao ranjivu grupu sa brojnim preprekama u svakodnevnom životu. Osobe sa invaliditetom su dugo vremena bile isključene iz sistema opšteg obrazovanja, zbog predrasuda, diskriminacije, ali i zbog nedostatka asistenata u nastavi koji bi zadovoljili potrebe osoba sa invaliditetom. Globalna pandemija utjecala je na više dimenzija dobrobiti djece, posebno djece sa smetnjama u razvoju. COVID-19 produbljuje već postojeće nejednakosti i jasno je razotkrio stepen isključenosti osoba sa invaliditetom. Pandemija je još jednom naglasila da je rad na inkluziji osoba sa invaliditetom imperativ.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve relevantne aktere na bezuvjetnu primjenu međunarodnih standarda koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kao i realizaciju preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom. Važnost prticipacije osoba sa invaliditetom  u procesima donošenja odluka od strane organa vlasti predstavljena je maksimom “Ništa o nama bez nas”- navodi se u saopštenju za javnost Obdusmena BiH

 

 

RTV SLON

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više