U BIH još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o potrebama osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obilježava u cijelom svijetu kako bi se povećala vidljivost osoba sa invaliditetom, kao i radi promocije prava i sloboda osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su ravnopravni članovi društva, a osiguravanje jednakih uvjeta za život i učešće u svim društvenim aspektima, nije pitanje pružanja socijalne pomoći, nego je pitanje ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

U Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o potrebama, ali i mogućnostima osoba sa invaliditetom, posebno iz razloga što sistem procjene zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom počiva na medicinskim, a ne na socijalnim kriterijima. Fokus  procjene je na tome šta osoba sa invaliditetom ne može obavljati, a ne šta može.

Osobe sa invaliditetom se nerijetko suočavaju sa diskriminacijom po osnovu invaliditeta, kao i sa predrasudama, naročito prilikom traženja zaposlenja. Istraživanje koje su Ombudsmeni proveli za potrebe izrade dokumenta „Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, pokazalo je da  poslodavci imaju predrasude spram zapošljavanja osoba sa invaliditetom, jer su stava da osobe sa invaliditetom ne mogu adekvatno obavljati poslove radnog mjesta.

Pandemija koronavirusa (COVID-19), donijela je brojne izazove, kako za organe vlasti, tako i za osobe sa invaliditetom, kao ranjivu grupu sa brojnim preprekama u svakodnevnom životu. Osobe sa invaliditetom su dugo vremena bile isključene iz sistema opšteg obrazovanja, zbog predrasuda, diskriminacije, ali i zbog nedostatka asistenata u nastavi koji bi zadovoljili potrebe osoba sa invaliditetom. Globalna pandemija utjecala je na više dimenzija dobrobiti djece, posebno djece sa smetnjama u razvoju. COVID-19 produbljuje već postojeće nejednakosti i jasno je razotkrio stepen isključenosti osoba sa invaliditetom. Pandemija je još jednom naglasila da je rad na inkluziji osoba sa invaliditetom imperativ.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve relevantne aktere na bezuvjetnu primjenu međunarodnih standarda koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kao i realizaciju preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom. Važnost prticipacije osoba sa invaliditetom  u procesima donošenja odluka od strane organa vlasti predstavljena je maksimom “Ništa o nama bez nas”- navodi se u saopštenju za javnost Obdusmena BiH

 

 

RTV SLON

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više