Udruženje porodica PREC Živinice poziva zainteresovane građane na razmjenu iskustava na temu Razvoj seoskog turizma

Udruženje porodica Porodični Ruralni Edukativni Centar Živinice (PREC Živinice) ovih dana razvija projekat « Dijagnostika teritorije istraživanje mogućnosti razvoja seoskog turizma na općini Živinice » sa studentima  Više škole turizma, MFR Annecy l Vieux iz Francuske. prec-logo_nOd 5 do 10 Oktobra 2016 god udruženje PREC Živinice je domaćin 27 studenata i 4 predačava/ice, koji ce raditi istraživanje na ovom području po tom pitanju. Oni će primjeniti alat dijagnostika teritorije, koji je u njihovom nastavnom planu kako bi direktno ga primijenili u praksi ali i doprinijeli udruženju PREC Zivinice u svom radu. Tokom njihovog boravka studenti rade u grupama (Sport, Kulturno nasljeđe i Doček u domaćinstvu) te se susreću sa mnogobrojnim akterima te oblasti na području Živinica, ali i Tuzle, kako bikroz upitnike koje su napravljeni odgovorili na mogućnost razvoja seoskog turizma u Živinicama. Razmjena iskustava na temu minimalnih uslova za ispuniti u domaćinstvu pri pokretanju djelatnošću dočeka u domaćinstu iz njihovog ugla će podjeliti sa prisutnim porodicama na sastanku 9.oktobra 2016.godine u periodu od 16 sati do 17 i 45h. u prostorijama Udruženja PREC-a, koji se nalazi u MZ Gračanica, stara područna O.Š. Gračanica. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane pojedince na ovu temu- razvoja seoskog turizma, odnosno porodice koje žele da se bave dočekom turista u svojim kućama, da dođu na razmjenu iskustava od strane Francuskih studenata, dakle 9.10.2016.godine u periodu od 16h. do 17 i 45h  u prostorijama Udruženja PREC-a. Za dodatna pitanja možete nas kontakirat putem e-maila :[email protected] ili na br.mob. 062/894-781. Udruženje porodica Porodični Ruralni Edukativni Centar Živinice (PREC Živinice) razvija saradnju sa Francuskim pokretom Maison Familiale Rurale, regije Rhone Alpes (FR MFR Rhone Alpes); od januara 2014 god, tj podržava udruženje PREC da ostvari svoju viziju uspostave organizacije za edukaciju odraslih i mladih iz oblasti poljoprivrede i drugih potrebnih grana za razvoj ruralnog područja.

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više