Uprava policije MUP-a TK, Udruženje Zemlja djece u BiH i World Vision BiH provode kampanju informisanja građana o trgovini ljudima

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Uprava policije MUP-a TK, Udruženje Zemlja djece u BiH i World Vision BiH provode kampanju informisanja građana o ovom fenomenu i apeliraju na stavnovništvo da policiji prijave svoja saznanja u vezi trgovine ljudima.

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječije pornografije i prisilnih brakova. Trgovci ljudima eksploatiraju domaće i strane žrtve u BiH, te eksploatiraju žrtve iz BiH u drugim zemljama.

Prema evidenciji Centara za socijalni rad sa područja TK, u periodu od 2015. do 2019. godine evidentirano je ukupno 257 djece koja stalno ili povremeno prosjače, samostalno ili u pratnji roditelja/staratelja.

Dokazivanje slučajeva trgovine ljudima, uključujući i slučajeve prisilnog prosjačenja djece, izuzetno je kompleksno zbog čega je saradnja svih institucija države iznimno važna. Policijski službenici su zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad Tuzla, romskim medijatorom i nevladinim sektorom, dio neformalnog Mobilnog tima koji prevenira i identifikuje potencijalne slučajeve trgovine ljudima.

„U 2017. godini podnesen je izvještaj protiv dva lica, u kojem se navodi da je eksploataciji bilo izloženo 6 djece. Predmet je okončan pravosnažnom presudom jednog lica kaznom zatvora u trajanju od 5 godina, neki predmeti su nepravosnažno okončani, dok je za određeni broj predmeta u toku sudjenje,“ izjavio je Mehmedalija Fišeković, istražitelj u Odsjeku za borbu protiv organizovanog kriminala i koordinator Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima u TK.

Djelujući kroz dva komplementarna projekta, uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koje djeluje u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), World Vision BiH je sa partnerima na lokalnom nivou Udruženjem Zemlja djece u BiH i Romskim informativnim centrom Kali Sara kreirao multisektorski pristup koji doprinosi rješavanju ovog nedovoljno vidljivog problema.

„World Vision BiH podržava inicijativu Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima u TK prema Gradskoj upravi grada Tuzla za formalizaciju Mobilnog tima za identifikaciju trgovine ljudima. Formalizacija Mobilnog tima bi doprinijela prepoznavanju i jačanju rada ovog važnog lokalnog mehanizma“, izjavila je Dragana Bulić, predstavnica nevladine organizacije World Vision BiH.

Pored MIT-ova, projekti koje implementira World Vision BiH sa partnerima podržavaju izradu Protokoli za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH i unapređenje pristupa mobilnim timovima za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području Zapadnog Balkana važni su koraci koji vode ka rješavanju problema trgovine ljudima.

„Protokol reguliše međusektorsku saradnju s ciljem da se osigura najveći mogući stepen sigurnosti i zaštite djece koja mogu postati žrtve ekonomske, seksualne i drugih vidova eksploatacije, odnosno drugih oblika trgovine ljudima. Sve mjere i akcije koje se tiču djeteta potencijalne žrtve gore eksploatacije i trgovine ljudima, nadležni organi moraju  poduzimati u najvećem stepenu hitnosti i efikasnosti, i uz zaštitu privatnosti i identiteta djeteta“, izjavila je Mirsada Bajramović, direktorica udruženja Zemlja djece u BiH.

Prisilno dječije prosjačenje je krivično djelo, a Protokoli predstavljaju jasne korake koje svaka potpisnica u sistemu zaštite djeteta treba poduzeti kada se susretne sa djecom u visokom riziku ili djecom koja su žrtve bilo kojeg oblika eksploatacije.

Potpisivanjem lokalnih protokola implementira se jedna od mjera iz Akcionog plana TK za sprovođenje strategije suprotstavljanja trgovine ljudima u BiH (2020-2023.)

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više