GV Tuzla i Živinice: Oštro protiv otvaranja kampa za migrante u kasarni Ljubače

"Vladi Federacije i Vijeću Ministara kažemo da ne može biti ovdje lokacija u Ljubačama", izjavio je Gradonačelnik Tuzle na Vanrednoj sjednici GV Tuzla, Jasmin Imamović.

1. Konstatuje se da je Vlada Federacije BiH, Odlukom od 14.11.2019. godine, da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću Ministara – Ministarstvu sigurnosti BiH, prekršila odredbe člana 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, jer prije donošenja navedene odluke, koja se direktno tiče građana u Gradu Tuzli i Gradu Živinice, između kojih i na čijim teritorijma se kasarna nalazi, nije konsultovala lokalne vlasti ni jedne lokalne zajednice, već je Vlada Federacije BiH takvu obavezu svjesno izbjegla. Podsjećamo, da je navedenom odredbom člana 4. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi propisano slijedeće: „6. Lokalne vlasti će biti konsultovane, u najvećoj mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući način, u procesu planiranja i donošenja odluka o svim stvarima koje ih se direktno tiču“.

2. Smatramo, da je donošenjem odluke Vlade FBiH došlo do uznemirenja lokalnog stanovništva, kako u Tuzli, tako i u Živinicama i tražimo od Vlade Federacije BiH, da navedenu odluku stavi van snage, a od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da se preduzmu adekvatne mjere i hitno obezbijedi lokacija, koja je pogodna da se migrantima obezbijedi adekvatan boravak i zaštita shodno odredbama Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1976. godine, a da se pri tome ne izaziva uznemirenost i ne ugrožavaju prava i slobode lokalnog stanovništva.

3. Migrantima treba pomoći ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Zato tražimo da se lokacije za smještaj migranata obezbijede na prostoru koji nije uopšte ili nije gusto naseljen, odnosno da se ne nalazi u blizini velikih centara. To je bila praksa u susjednoj Srbiji i danas je takva praksa svuda u Evropi i svijetu.

4. Ponovno tražimo da nadležni organi (Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu i druge nadležne agencije) učine sve da se prekine lanac krijumčarenja ljudima (migrantima) i u tom smislu zatraže pomoć susjednih zemalja i Evropske unije.

5. Zahtijevamo zatvaranje granica BiH na način na koji su države članice EU, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska i Slovenija, zatvorile svoje granice, pod uvjetom da državna policija izbjegne ugrožavanje života migranata.

6. Pozivamo nadležne da nam dostave odgovor o tome, da li su i šta učinili po pitanju realizacije zaključaka Gradskog vijeća Tuzla sa tridesetčetvrte redovne sjednice od 27.6.2019. godine, donesenih povodom Informacije u vezi sa migrantskom krizom i ulaskom i boravkom migranata na području grada Tuzle sa prijedlogom mjera te upućujemo urgenciju za realizaciju zaključaka Gradskog vijeća Tuzla, usvojenih na tridesetčetvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, prilikom razmatranja Informacije u vezi sa migrantskom krizom i ulaskom i boravkom migranata na području grada Tuzle sa prijedlogom mjera.

7. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da problem migrantske krize rješava na mjestu nastanka, odnosno da radi na rješavanju krize i poboljšavanju životnog standarda i osnovnih uvjeta za život ljudi u zemljama iz kojih dolaze migranti.

8. Gradsko vijeće Tuzla traži od Skupštine Tuzlanskog kantona da što prije zakaže vanrednu sjednicu povodom Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14.11.2019. godine, da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara – Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata te sugeriše Skupštini da se, u cilju zaštite sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, usprotivi Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

9. Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke sa zajedničkog sastanka Savjeta mjesnih zajednica Ljubače, Pasci, Husino, Kiseljak i Par Selo i Savjeta MZ Suha održanog 16.11.2019. godine u povodu informacije o mogućnosti otvaranja kampa za migrate na području mjesne zajednice Ljubače koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, bez prethodne konsutacije i saglasnosti sa lokalnim zajednicama u koji bi se izmjestili migranti sa područja Unsko – sanskog kantona te ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.

10. Gradsko vijeće Tuzla podržava zaključke Gradskog vijeća Živinice sa vanredne sjednice održane 15.11.2019. godine kao i razloge zbog kojih se Gradsko vijeće Živinice oštro protivi otvaranju kampa za migrante u Vojnom objektu Ljubače.

11. Gradsko vijeće Tuzla izražava nezadovoljstvo grubim kršenjem, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odredbe člana 56. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/06.) kojom je propisano da su “federalne odnosno kantonalne vlasti dužne u najvećoj mjeri konsultirati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se izravno tiču, a odluke Vlade se, prema zakonima, takođe smatraju propisima.

12. Gradsko vijeće Tuzla i Grad Tuzla posebno upozoravaju na okolnost da je veći dio površine Vojnog objekta Ljubače minirano područje (prema podacima BH MAC-a 115.985 m2 površine) te da deminiranje ovog područja nije moguće izvršiti u kratkom niti u nekom dužem roku.

13. Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih organa da registracioni centar za strance bude na državnoj granici, kako bi se spriječilo nekontrolisano kretanje stranaca od granice do ulaza u grad Tuzlu pa i boravak u gradu Tuzla bez odgovarajućih identifikacionih dokumenata a posebno za regiju Sjeveroistočne Bosne u Zvorniku i Bijeljini gdje je ulazak migranata najveći.

14. U cilju zaštite sigurnosti građana, tražimo promjenu prakse kada je u pitanju provjera identiteta migranata na način da se u registracionim centrima migrantima odmah izdaje identifikacioni dokument sa fotografijom migranta, ovjeren važećim pečatom, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe identiteta migranata.

15. Gradsko vijeće Tuzla upućuje zahtjev Vladi Tuzlanskog kantona za povećanje broja policajaca u cilju zaštite sugurnosti građana i imovine u situaciji povećanog broja ljudi koji dolaze i borave na području grada Tuzle.

16. Tražimo od svih nivoa vlasti da iskoriste sve mehanizme, kako bi se građanima obezbijedila i sačuvala njihova sigurnost, sigurnost njihove imovine i sigurnost kretanja.

17. Upozoravamo da Grad Tuzla neće dozvoliti smeštaj migranata na svom području ali smo spremni, ukoliko to bude potrebno, i finansijski podržati premještanje migranata koji se trenutno nalaze na području grada Tuzle na drugo adekvatno područje, po mogućnosti nenaseljeno područje u kojem bi se migrantima, u cilju zaštite njihovog života i zdravlja, posebno u zimskim uslovima, obezbijedio smještaj, hrana, higijena i zdravstvena zaštita ali bez narušavanja prava i sigurnosti lokalnog stanovništva.

18. Gradsko vijeće Tuzla i gradonačelnik Grada Tuzle će i dalje pratiti aktivnosti na uspostavljanju migrantskog centra u Vojnoj kasarni Ljubače te će, ukoliko dođe do implementacije Odluke donesene od strane Vlade Federacije BiH, ponovo adekvatno, u skladu sa svojim ovlaštenjima, djelovati.

19. Traži se od Vlade FBiH da do naredne redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla koja će se održati 28.11.2019. godine stavi van snage Odluku da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara – Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata te da o tome odmah obavijesti Gradsko vijeće Tuzla, u suprotnom će Gradsko vijeće Tuzla podnijeti zahtjeve nadležnim organima za procesuiranje odgovornih zbog pokušaja izazivanja opće opasnosti kao i o podržavanju protesta kojima će se predstavnicima mjesnih zajednica i drugim građanima Grada Tuzle pridružiti i vijećnici Gradskog vijeća Tuzla.

Pročitajte prvi vijesti iz Živinica na Vašem uređaju, pretplatite se sada.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje Vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj više